1. Ordre

Der kan afgives ordrer til epicurean på følgende måder:
telefon 7199 5040
mail ordre@epicurean.nu
e-bestilling www.epicurean.nu

Vores telefoniske åbningstider er:

Mandag-fredag: 05:00 – 14:00 og 22:00 – 24:00
lørdag: 05:00 – 13:00
søndag: 22:00 – 24:00

Udenfor kan dette tidsrum kan der afgives ordre til telefon-svareren, via webshop eller på mail ordre@epicurean.nu husk at oplyse dit kundenavn
for at kunne benytte e-bestilling bedes du kontakte os pr. Telefon, for at få login og password.
Vi kører ikke vare ud på søndage og helligdage

2. Levering

Varer leveres fragtfrit af vores egne chauffører som sætter varerne på anviste plads, såfremt arbejdsmiljøet tillader det.
Vi leverer på det meste af sjælland med vores egne chauffører.
Ved udbringning med et fragtfirma vil der efter gældende regler, ikke blive udleveret varer uden modtagerens underskrift og modtager betaler selv for fragten.
Før underskrivning / kvittering for udlevering af varerne, er det kundens ansvar at sikre sig, at der er modtaget det rigtige antal vare. Er der ikke modtaget korrekt antal vare, noteres dette på følgeseddel og kunden skal hurtigst muligt kontakte epicurean for at evt mangler kan afklares.
Aftales der at varer kan sættes uden underskrift / kvittering, er det købers egen risiko ved eventuelle mangler eller beskadigelser.
Det er muligt selv at afhente varer på epicureans adresse i høje taastrup i åbningstiden.

2.1 Leveringstid

Levering af varer sker mellem kl. 6.00 til kl. 14.00.
Bornholm og øvrige danske øer må typisk forvente ca. 2 leveringsdage efter ordreafgivelse.
For bestillingsvarer må der forventes ca. 1-3 dages leveringstid.


3. Betalingsbetingelser

De for kunden aftalte betalingsbetingelser med epicurean.
Ved usikkerhed om fremtidig betalingsevne forbeholder vi os ret til at ændre i eksisterende betalingsbetingelser

3.1 indbetaling

Faktura med indbetalingsoplysninger er vedlagt de leverede varer. Ved levering på anden adresse end fakturerings-adressen, bliver faktura sendt til hovedadressen.
Ønskes faktura på e-mail eller via ean kontaktes kontoret.
Betaling skal ske kontant på kontoret eller via en bankoverførelse til nordea. Registrerings nummer og kontonummer fremgår af fakturaen.

3.2 Manglende betaling

Ved betaling efter forfaldsdato debiteres der 1,5 % rente pr. Påbegyndt måned. Fortsat varelevering kan sættes i bero indtil forfaldent beløb er modtaget i vores bank.

3.3 Inkasso

Ved inkasso vil sagen foregå i henhold til dansk lov og i det danske retssystem. Dette hermed også gældende for inkassosager for udenlandske kunder. Omkostninger i forbindelse med inkasso afholdes af kunden.

4. Forsinkelser

Hvis forsinkelse med levering opstår som følge af arbejdskonflikt eller enhver anden omstændighed – som parterne ikke er herre over (herunder brand, krig, oliestrejke, forsinkelse fra underleverandør etc.), vil epicurean i videst mulig omfang sørge for levering hurtigst muligt.

5. Reklamationsret vedr. Mangler

Skal anmeldes hurtigst muligt, via epicurean hovednummer (7199 5040), der så vil forsøge at finde en løsning på problemet hurtigst muligt.

5.1 Indsigelser vedr. Faktura

Skal indgives skriftligt senest 8 dage efter modtagelsen.

5.2 Returret

Såfremt man ønsker at returnere varerne, kontaktes ordrekontoret. Varerne må ikke være taget i brug, ødelagte eller kartoner brudt op. Varerne skal returneres i den stand, som de blev leveret og senest indenfor 24 timer efter modtagelse.

6. Tilbud og priser

Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl i tilbud og priser på webshoppen.

Mange af priserne på webshoppen er vejledende priser.
Mange varer er til dagspriser og kan variere i forhold til den oplyste pris. Epicurean aps forbeholder sig ret til, at til en hver tid, at ændre prisen til den aktuelle dagspris.

Tilbud er, med mindre andet er angivet, gyldigt så længe det reklamerers på webshoppen.

7. Behandling af virksomhed og personoplysninger

Som registreret kunde hos epicurean, er man sikret, at ingen former for oplysninger vil blive overdraget til tredjepart. Køber risikerer dermed ikke, at andre virksomheder eller privatpersoner får adgang til disse data.

8. Ophavsret www.epicurean.nu

Tekst, fotos, grafik og øvrige illustrationer anvendt på www.epicurean.nu, tilhører epicurean aps. Tekst, fotos, grafik, illustrationer m.m., er beskyttet af de ophavsretlige regler og må ikke kopieres – eller på anden måde videredistribueres uden skriftlig aftale med epicurean aps.